BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA –
BILINGUAL SCHOOL

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13.

OM: 034939

www.korosikettannyelvu.hu

e-mail: kcss.alt.isk@korosikettannyelvu.hu

061-3480453

Iskolánk Ferencvárosban, a József Attila- lakótelepen található, amely a főváros egyik legszebb, legnagyobb zöld felülettel rendelkező területe jó megközelíthetőséggel, közlekedési feltételekkel. Kapuit 1961-ben nyitotta meg, bár a neve és a profilja többször változott, a mindenkori tantestület törekvése a minőségi munkára, új utakat kereső és kipróbáló tevékenységekre mindig jellemző maradt.

Intézményünk nyolc évfolyamos általános iskola, évfolyamonként 1 angol két tannyelvű és 1 nyelvi orientációs osztállyal. Ez utóbbiban is angol nyelvet tanulnak a gyerekek heti 5 órában.

A kéttannyelvű képzést 2001-ben kezdtük, így nagy tapasztalattal rendelkezünk. Első osztálytól kezdve heti 5 órában bontott csoportban angol nyelvet, ill. alsóban a készségtantárgyakat, 5-6. évfolyamon a természetismeretet, 7-8. évfolyamon a biológiát és a történelmet részben angol nyelven tanítjuk. Az eredményes nyelvtanuláshoz anyanyelvi lektorunk is hozzájárul. Több tanulónk képes 8. osztály végén eredményes európai B2-es nyelvvizsgát tenni. Fontos célunk, hogy a két tannyelvű program szerint haladó tanulók az általános iskola végére rendelkezzenek olyan kommunikációképes nyelvtudással, amellyel képesek ismeretszerzésre angol nyelven is.

A Kőrösi vonzerejét növeli a gondosan kialakított pedagógiai program, amelyben meghatározott célunk, hogy minden diákunk képességének megfelelő szinten sajátítsa el a tananyagot, a megfelelő kommunikációt. Olyan iskoláért dolgozunk, ahol felkeltjük a gyerekek érdeklődését, önálló tanulásra, gondolkodásra neveljük őket, megtaláljuk erősségeiket, ahol barátaik vannak, számíthatnak a pedagógusok segítségére, ahol jól érzik magukat.

Tantestületünk hatékonyan és lelkesen tud együttműködni a kitűzött közös célok érdekében. Változatos programokkal igyekszünk a gyerekek iskolai életét színesíteni, s a közösségi érzést erősíteni.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetségek felfedezésére, gondozására, az eredményes pályaorientációra.   Fontos törekvésünk, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű tanítványaink fejlődését is segítsük. Kiemelt célunk, hogy a digitális világ eszköztárával és változatos, innovatív módszerekkel tanítsuk, fejlesszük a gyerekeket.

Az országos kompetenciamérések, a versenyeredmények és az iskolai tanulmányi átlag hűen tükrözik a színvonalas oktatómunkát. Diákjaink középiskolában is megtartják eredményeiket, visszajárnak hozzánk.

Gyönyörű sportudvarunk, játszóterünk, madárbarát kertünk van. Délutánonként többféle szakköri és sportolási lehetőséget biztosítunk diákjainknak. Nyári táborokat, sítábort, néhány osztályban erdei iskolát szerveznek pedagógusaink.

Hisszük, hogy gyermekeink legjobban pozitív, egymásra figyelő, elfogadó és támogató környezetben tudnak fejlődni, ahol a szülők és a tanárok egymás partnerei a nevelésben, oktatásban.

A szülői közösség aktívan támogatja az iskolánk pedagógiai munkáját, véleményükkel, ötleteikkel, rendezvényeken való aktív részvétellel kapcsolódnak be az iskolai életbe. Az alapítvány önkéntes támogatásával hozzájárulnak az iskolai élet színvonalának emeléséhez.

Színvonalas, otthonos intézmény a miénk.

Minden érdeklődőt biztatunk, ha szeretne jobban megismerkedni tanítási elveinkkel, gyakorlatunkkal, akkor, látogasson el leendő elsős tájékoztatónkra ( 2020. március 3-án vagy 2020. március 4-én 16:30-tól), s tapasztalja meg személyesen is, amit a tantestületünk és a tanítványaink is éreznek, hogy: kőrösisnek lenni jó!

Kapocsi Tímea
intézményvezető

Weboldalunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön elfogadja a nyilatkozatot azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen. Cookie szabályzat

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close