Tisztelt Szülők!

Mint bizonyára tudják, intézményünk 2004-től angol-magyar két tanítási nyelvű általános iskolaként működik. Évfolyamonként egy-egy osztályban emelt óraszámban oktatjuk az angol nyelvet, csoportbontásban, és az általános nyelvi ismeretek, készségek mellett bizonyos szaktárgyak oktatása is angol nyelven, csoportbontásban folyik. A helyes kiejtés, a négy alapkészség (beszédértés, beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség) megfelelő szintű elsajátítását anyanyelvi tanár segíti minden két tannyelvű osztályban.
A 2013/214-es tanévtől a B osztályokban is heti öt órában folyik a nyelvoktatás.

A mellékelt táblázatokból részletesen is informálódhatnak az egyes évfolyamokon folyó munkáról. Láthatják, milyen tárgyakat oktatunk, heti hány órában, illetve megtudhatják a táblázatból, hány angol órát biztosítunk gyermekeiknek az itt eltöltött nyolc év során.

Természetesen az angol nyelvvel való kapcsolat nem korlátozódik a tanórákon eltöltött időre:

  • alsó tagozaton a délutáni tanulási idő egy részében angol szakos tanító kollégáink angol nyelvű foglalkozásokon igyekeznek a délelőtt folyamán tanultak elmélyítésében segíteni
  • a felsős tanulószobán a kéttannyelvű osztályokkal angol szakos kolléga is foglalkozik
  • angol nyelvű kiskönyvtárunkban minden korosztály számára tartogatunk olvasnivalót
  • igyekszünk kihasználni az Internet nyújtotta lehetőségeket (pl. levelezés, kapcsolatfelvétel, anyaggyűjtés)
  • a tanév során számos, elsősorban ünnepekhez, jeles napokhoz köthető program kínál lehetőséget az angolszász kultúra megismerésére, a tanultak használatára és egyben szórakozásra: az évente megrendezett Halloween party, a Guy Fawkes’ Day, a karácsonyi közös éneklések, Valentine’s day, Húsvét, a Kőrösi Napokon való szereplés mind-mind olyan esemény, ami közelebb hozza a gyerekeket az angol nyelvhez
  • faliújság, tablók készülnek közös munkával
  • iskolai, kerületi, országos és levelező versenyeken indulhatnak tanulóink, és tanáraink minden segítséget megadnak a felkészüléshez azoknak, akik vállalják a megmérettetést
  • időről-időre angliai tanulmányutat szervezünk diákjainknak, hogy első kézből szerzett élményekre is szert tegyenek, célnyelvi környezetben próbálgathassák szárnyaikat
  • a 8. évfolyamosok ősszel nyelvi előkészítő táborban vehetnek részt, tavasszal pedig próbanyelvvizsgán tesztelhetik tudásukat

Tanulmányaik befejezésekor az Európai Unió közös referenciakeretében meghatározott B1-es szintre jutnak el a tanulók:

Megérti a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben, amelyek ismert témáról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola és a szabadidő, stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni olyan témában, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tudja írni a tapasztalatait és különböző eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá vázlatosan meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket.

Az általános minimumkövetelményeket és a továbbhaladás feltételeit a mindenki számára hozzáférhető kerettanterv tartalmazza.

Nyolcadik évfolyamon olyan nyelvvizsga-lehetőséget kínálunk (CFE, PET) mely nyelvvizsga megfelel a tanulók elvárható tudásszintjének, és nemzetközi szinten elfogadott. A vizsga megszervezésében és a vizsgára való felkészítésben is számíthatnak ránk.

Kapocsi Tímea igazgató, Deák Viktor munkaközösség-vezető, illetve a szaktanárok minden esetleges további kérdésükre szívesen válaszolnak.

Üdvözlettel az angol nyelvi munkaközösség:
Bábszki Fruzsina, Chikán-Sonne Barbara, Csider Dorina, Deák Viktor, Dudás Gáborné, Józsáné Szigeti Krisztina, Kis Gabriella, Maruzsi Judit, Meggyesné Erdős Barbara, Orbán Gabriella, Szabó Petra, Takáts-Kánnai Lívia, Tavaszi Diána, Tokodi Tímea

A célnyelvi és angolul tanítandó szaktárgyak heti óraterve

  1.évf. 2. évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf.
Angol 5 ó. 5 ó. 5 ó. 5ó. 5 ó. 5 ó. 5 ó. 5ó.
Ének 0,5 ó. 0,5 ó. 0,5 0,5
Rajz 0,5 ó 0,5 ó 0,5 ó. 0,5 ó.
Technika 0,5 ó. 0,5 ó.
Természetismeret 2 ó 2 ó
Testnevelés 3 ó. 3 ó. 3 ó. 3 ó.
Történelem 2 ó 2 ó
Civilizáció 1 ó 1 ó 1 ó 1 ó
Biológia 1,5 ó 1 ó

Weboldalunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön elfogadja a nyilatkozatot azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen. Cookie szabályzat

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close