Honvédelmi program a Kőrösiben

Az anyagi hátteret a Honvédelmi Sportszövetség pályázata biztosította.

A pályázat célja az volt, hogy:

 • elősegítse a köznevelési intézmények általános honvédelmi nevelési tevékenységét
 • szervezze és koordinálja az ehhez kapcsolódó programok végrehajtását
 • a fiatalok testközelből ismerkedjenek meg a magyar vonatkozású, történelmi vagy kulturális helyszínekkel
 • a megvalósított események ösztönözzék a diákok fizikai, lelki és szellemi aktivitását, elősegítsék a közösség formálását.

Meg tudtuk valósítani iskolánk pedagógiai programjának azon célkitűzését, hogy „diákjaink sajátítsák el azokat az ismereteket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését, a határon túl élő magyarok sajátos kultúráját, hagyományait, megérezzék mindnyájunk kötődését Európához, diákjainkban alakuljon ki a hazaszeretet érzése”.

Nyolcadikos és hetedikes tanulóink a pályaválasztásukhoz is kaphattak segítséget a katonai, illetve a repülőgépekről szóló előadások során.

A szervezés során arra törekedtünk, hogy az iskola valamennyi diákját – korosztályának megfelelően – bevonjuk a projektbe. Ebben 30 szakember segített. A gyerekek szellemi (előadások, feladatlapok, ünnepi megemlékezés), fizikai (alaki gyakorlat, túra), ügyességi (lövészet, íjászat) képességeit egyaránt fejlesztettük. A tanulmányút során pedig hazánk nemzeti- és kulturális értékeivel ismerkedhettek meg.

Három fő téma köré csoportosultak a programok:

1. Elméleti ismeretek

 • Október 14-én a „Hogy kerül a W.C. alá lánctalp?” címet viselő, tankokról szóló, vetítéssel egybekötött előadást hallgathatta meg a nyolcadik évfolyam 52 tanulója az iskolában, Aranyosi Péter előadásában.

 • Október 17-én (a tervezetben 16. volt, de az előadó ekkor ért rá) „A magyar katonai repülés jelene és jövője” nevű prezentációt nézte végig a hetedik évfolyam 59 fővel, Kővári László tolmácsolásában.

 • Ugyanezen a napon a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Katonai Igazgatási Központ/ Toborzó részleg munkatársai által levezényelt elméleti és gyakorlati oktatáson, forgószínpad szerűen vett részt 221 felső tagozatos tanulónk.
 • Garajszki Ágnes törzszászlós a katonai pályát mutatta be a gyerekeknek.

2. Gyakorlati feladatok

 • A Toborzó részleg által hozott, hatástalanított fegyverekkel ismerkedhettek meg a diákok, ami különösen a fiúk tetszését vívta ki.

 • Az iskola udvarán folyt az „alaki kiképzés”, ahol a felsősök megtapasztalhatták, hogy nem egyszerű a vezényszavaknak eleget tenni. Időnként a bal és jobb oldalt is összekeverték.

 • Október 22-én a Sirályok Sportegyesület munkatársa vezetésével lövészet, íjászat volt a felsősök közül az 5. és 6. évfolyamosoknak. Ebbe a programba kapcsolódtak be az alsó tagozatosok is.

3. Tanulmányút

 • A program utolsó állomása egy buszos kirándulás volt a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba, mely remek csapatépítési lehetőséget kínált.

 • Azért választottuk ezt a helyszínt, mert itt található Magyarország legnagyobb szabadtéri gyűjteménye. Diákjaink egy helyszínen ismerhették meg a Kárpát-medence jellegzetes tájegységeit, népi építészetét, a falusi és mezővárosi társadalom különböző rétegeinek lakáskultúráját, életmódját. Az is fontos szempont volt, hogy a múzeum természetvédelmi terület. Épületei, berendezési tárgyai pótolhatatlan kulturális örökséget, nemzeti értéket képviselnek.
 • A helyszín arra is lehetőséget biztosított, hogy megtartsuk az október 23-ai megemlékezésünket.

 • Az 56-os eseményekről és a múzeum anyagából feladatlap töltöttek ki a diákok, 4 -5 fős csapatokban dolgoztak.

 • A program a skanzen fogadójában elköltött ebéddel zárult.

A pályázatunkban megfogalmazott célkitűzések és programok haladéktalanul megvalósultak. Tanulóink sok ismerettel, és élménnyel gazdagodtak.

Még egyszer köszönjük támogatást, mely ezt lehetővé tette!

Weboldalunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön elfogadja a nyilatkozatot azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen. Cookie szabályzat

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close